IDEA

Jesteśmy świadkami światowego dyskursu na temat edukacji. Pytamy, jak zapewnić dobrostan nam samym, naszym społeczeństwom i naszej planecie, wobec poczucia niepewnej przyszłości i starzenia się systemów edukacyjnych. Świat potrzebuje pomysłu na współczesną szkołę. Państwa demokratyczne potrzebują demokratycznej edukacji. Dzieci na nią zasługują.