ZJAZD EUDEC17PL

25 – 28 maja – dorocznie organizowany Zjazd Polskich Społeczności Szkół Demokratycznych. Stanowi on wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy działającymi szkołami oraz poszerzenie perspektywy pozostałych uczestników. To otwarte warsztaty, spotkania i dyskusje, spontaniczne koncerty, zabawa i rekreacja.