INSPIRUJ SIĘ I ODPOCZYWAJ, TWORZĄC Z NAMI
EDUKACJĘ PRZYSZŁOŚCI!

Świętochów, Eudec17PL

Kilka impresji uchwyconych obiektywem Michelle Żamojdy, podczas Zjazdu Szkół Demokratycznych Eudec 2015 w Zagrodzie Ojrzanów

Eudec 2015 - Ojrzanów - Intro Video

EUDEC17PL

Zjazd Polskich Społeczności Szkół Demokratycznych

25 - 28 maja 2017 r.

Świętochów pod Warszawą

parkInspire The Future

Uwaga! Krytycznie ważny moment dla edukacji alternatywnej na świecie. Sir Ken Robinson, który jest autorem najbardziej popularnego TED talk'a w historii zaczyna mówić dosłownie o tym, że edukacja demokratyczna jest rozwiązaniem problemów w edukacji. Nagranie powstało z okazji IDEC 2017 - International Democratic Education Conference w Izraelu skupiającej przedstawicieli edukacji demokratycznej z całego świata. Szczegóły: https://www.facebook.com/IDECopen/

IDEA

Jesteśmy świadkami światowego dyskursu na temat edukacji. Pytamy, jak zapewnić dobrostan nam samym, naszym społeczeństwom i naszej planecie, wobec poczucia niepewnej przyszłości i starzenia się systemów edukacyjnych. Świat potrzebuje pomysłu na współczesną szkołę. Państwa demokratyczne potrzebują demokratycznej edukacji. Dzieci na

EUDEC

European Democratic Education Community jest organizacją non-profit, promującą edukację demokratyczną jako rozsądny model edukacyjny dla wszystkich demokratycznych państw. To również, doroczna konferencja i zjazd jej członków osób prywatnych, instytucji oraz szkół z całej Europy z wieloletnim doświadczeniem w edukacji demokratycznej.

SPOŁECZNOŚĆ

Międzynarodowe spotkanie zwolenników edukacji demokratycznej jako sprawdzonego i efektywnego konceptu edukacji. Spotkasz tu mówców z całego świata, pegagogów, rodziców i dzieci, osoby zainteresowane zmianą w edukacji oraz zdeklarowanych sygnatariuszy dokumentu Manifesto 15 stanowiącego deklarację wizji nowoczesnej i odpowiedzialnej edukacji.

ZJAZD EUDEC17PL

25 – 28 maja – dorocznie organizowany Zjazd Polskich Społeczności Szkół Demokratycznych. Stanowi on wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy działającymi szkołami oraz poszerzenie perspektywy pozostałych uczestników. To otwarte warsztaty, spotkania i dyskusje, spontaniczne koncerty, zabawa i rekreacja.

MIEJSCE

Świętochów położony 40 km na południe od Warszawy to niewielka wieś otoczona lasami, gdzie znajdują się Wioska Bullerbyn i Stacja Badawcza. To unikalne miejsce do rozwoju, odpoczynku i rekreacji. W trakcie roku szkolnego spędza tu czas społeczność Wolnej Szkoły Demokratycznej

FESTIWAL INSPIRE THE FUTURE

28 maja – otwarty festiwal w formie ekologicznego pikniku rodzinnego połączonego z wykładami mówców z Polski i ze świata, dyskusjami, pokazami filmów, prezentacjami, warsztatami, zabawami i spontanicznymi koncertami. Zainspiruj się, odpocznij i poznaj ludzi z całego świata.