SPOŁECZNOŚĆ

Międzynarodowe spotkanie zwolenników edukacji demokratycznej jako sprawdzonego i efektywnego konceptu edukacji. Spotkasz tu mówców z całego świata, pegagogów, rodziców i dzieci, osoby zainteresowane zmianą w edukacji oraz zdeklarowanych sygnatariuszy dokumentu Manifesto 15 stanowiącego deklarację wizji nowoczesnej i odpowiedzialnej edukacji.